Zpočátku jsme byli skeptický / Praha 10

Divadlo X10: Co se nám povedlo...

Našim cílem bylo především aktivizovat spoluobčany k většímu zapojení do řešení proble-
matiky veřejného prostoru. Hlavní akcí byla sousedská konference TEDxSolidarityPark, na
níž vystoupili řečníci, kteří už ovlivnili podobu veřejného prostoru ve svém okolí a přinesli ostatním své inspirativní příběhy a zkušenosti.

Podařilo se nám vytrhnout lidi z anonymity města a vzbudit jejich zájem o veřejný prostor
a dění kolem sebe. Dokázali jsme rozbít i uzavřené sociální bubliny a propojit lidi různých věkových a sociálních kategorií. Projekt vytvořil příležitost pro navázání kontaktů mezi místními obyvateli a posílil lokální akční síť, která funguje i po jeho ukončení.

Základním problémem bylo dojednání mezinárodní licence TEDx, která má konkrétní pra-
vidla. Složité bylo zejména najít vyhovující název, který se měl vztahovat k lokalitě a k té-
matu a zároveň měl být skutečným místním názvem. Naše návrhy byly několikrát zamítnuty
a museli jsme kvůli tomu posunout i termín konání konference.

Celý projekt vyšel ze spojení několika iniciativ: z místních aktivních občanů a neziskových organizací, zaštítěných zapsaným spolkem Divadlo X10. Během projektu se podstatně roz-
šířila základní skupina aktivních občanů o další neformální členy, kteří mají vůli se zapojit
a pokračovat v dalších činnostech.

Největším rizikem je otázka udržení skupiny aktivních občanů. V současné chvíli je skupina
poměrně široká. Někteří lídři aktivit ale už zamířili jiným směrem, například do komunální
nebo vysoké politiky nebo se odstěhovali. Je tedy nutné najít novou energii s novými lidmi
a stabilizovat dobrovolnický tým.

Vzkaz dalším: Dobrovolnictví je práce na plný úvazek! Počítejte s tím a dobře plánujte svůj čas!